POHÁDKOVÁ VÝCHOVA

Pohádková výchova je unikátní projekt, který propojuje vyprávění pohádek s výchovou dětí.

Do pohádek, které sama vymýšlím, zařazuji situace, do kterých se vaše děti během vaší výchovy dostávají.

Pohádková výchova se zaměřuje na děti ve věku 2-6 let. Tomu je přizpůsobena i délka pohádek.

Co můžete očekávat

Pohádková výchova je unikátní projekt, který propojuje vyprávění pohádek s výchovou dětí. Do pohádek, které sama vymýšlím, zařazuji situace, do kterých se vaše děti během vaší výchovy dostávají.

  • Především jde o situace, ve kterých je něco učíte, něco po nich chcete, prostě vychováváte (od pozdravení a poděkování, sezení při jídle u stolu až po vysvětlení, že nemůžou mít vše, co chtějí).
  • Nebo se jedná o životní etapy, do kterých se dostávají, a které pro ně můžou být stresující (například nástup do školky, příchod nového sourozence, stěhování).

Výchovné pohádky Vám lépe pomohou seznámit vaše děti s danou situací. Formou pohádkového příběhu pochopí, co je v dané situaci čeká a co jim chcete předat.

Jednotlivé pohádky vždy tvořím
z pohledu dětí.

Jsou v nich situace, které děti zažívají, všímají si jich, a které jsou pro ně důležité. Tím se s nimi ztotožní, poznají se v nich.

Zároveň se ale výchovná situace z příběhu netýká přímo jich.

Nemluví k nim, jak tomu bývá ve výchově, kde chcete po dítěti přímo, aby se chovalo určitým způsobem.

Dítě tak paralelně vnímá svůj příběh s tím pohádkovým. Vidí, co se může nebo nemůže stát, když se bude chovat stejně jako hlavní hrdina v pohádce. Pokud ho čeká nová životní etapa, jako je například nástup do školky, pomocí pohádky se lépe připraví na to, co ho ve školce čeká.

  • Výchovná pohádka usnadňuje komunikaci mezi vámi a vašim dítětem. Máte někdy pocit, že domluva s dítětem je nad vaše síly? Vyzkoušejte Výchovnou pohádku, která nenásilným způsobem vysvětlí podstatu věci.
  • Výchovné pohádky zároveň promlouvají i k vám, rodičům. Přiblíží vám myšlenkové pochody dětí a pomůžou uvědomit si, proč vaše děti někdy reagují tak, jak reagují. Chování dětí je z větší části reakce na prostředí a osoby kolem nich
  • Ve Výchovných pohádkách najdete reálné situace, ne nadpřirozené jevy a pohádkové postavy. Děti se tak s příběhem lépe ztotožní, protože jim bude povědomý a najdou se v něm.
  • Pohádková výchova se zaměřuje na děti ve věku 2-6 let. Tomu je uzpůsobena i délka pohádek. Text jedné pohádky je dlouhý maximálně 3 strany formátu A4, čtení zabere 5-7 minut. To je doba, po kterou takto malé děti vydrží soustředěné a budou pohádku vnímat na 100 %.

Jaký typ výchovy v pohádkách najdete?

Principy, které v pohádkách najdete, vychází z výchovy, ve které vidím smysl. Jde o výchovu, která vyhovuje nám, jako rodičům i našim dětem.

V Pohádkové výchově respektujeme názory, přání i nálady našich dětí. Zároveň jim nastavujeme jasné hranice a klademe důraz na to, být jim přirozenou autoritou i vzorem. Bezpodmínečně své děti milujeme a i toto se zásadním způsobem promítá do naší výchovy.

Zároveň jsme ale rodiče, ne roboti. Děláme řadu chyb, ze kterých se učíme. Ukazujeme tak dětem, že chybovat a nevědět vše na 100 % není důvod ke stresu nebo pocitu méněcennosti.

Více o vzniku Pohádkové výchovy si můžete přečíst v článku na blogu.