POHÁDKOVÁ VÝCHOVA

Pohádková výchova je unikátní projekt, který propojuje čtení pohádek s výchovou dětí.

Do pohádek, které sama vymýšlím, zařazuji situace, do kterých se vaše děti během výchovy dostávají.

Pohádková výchova se zaměřuje na děti ve věku 2-6 let. Tomu je přizpůsobena i délka pohádek.

O Pohádkové výchově

O Pohádkové výchově

Pohádková výchova vám umožní podívat se na výchovu vašeho dítěte z nového úhlu pohledu.

Máte někdy pocit, že vám dítě některé věci dělá naschvál?
Stává se vám, že občas dítěti něco vysvětlujete desetkrát, ale pořád vás nechápe?

Klíčem k pohodové komunikaci není to, co říkáte, ale jak to říkáte.

Náš dospělácký pohled na určitou situaci je někdy obrovsky vzdálený od toho dětského. A pokud se nám podaří dětskému světu přiblížit natolik, abychom jej pochopili, často netušíme, jak v něm naložit s našimi rodičovskými názory a požadavky.

Výchovné pohádky propojují oba světy:

  • ten dětský, do kterého jsme si vrátka částečně nebo úplně uzavřeli,
  • i ten dospělácký, s našimi přáními, názory a představami o výchově.

Co najdete ve Výchovných pohádkách?

  • V pohádkách jsou situace, ve kterých potřebujete děti něco naučit, něco jim předat nebo vysvětlit (třeba že nemůže být vše podle nich, že není nutné vždy vyhrát).
  • Jsou v nich životní etapy, do kterých se děti dostávají a které pro ně mohou být stresující (nástup do školky, příchod nového sourozence, stěhování).
  • Jiné pohádky rozvinou dětskou fantazii a inspirují je k nalezení vlastních řešení (existence Ježíška, vysvětlení vzniku a ukončení života).

Výchovné pohádky vám lépe pomohou seznámit děti s konkrétní situací. Formou pohádkového příběhu pochopí, co je v dané situaci čeká a co jim chcete předat.

Jednotlivé pohádky vždy tvořím
z pohledu dětí.

Jsou v nich situace, které děti zažívají, kterých si všímají a které jsou pro ně důležité. Tím se s nimi ztotožní, poznají se v nich.

Zároveň se ale výchovná situace z příběhu netýká přímo jich.

Nemluví k nim, jak tomu bývá ve výchově, kde chcete po dítěti přímo, aby se chovalo určitým způsobem.

Dítě tak paralelně vnímá svůj příběh s tím pohádkovým. Vidí, co se může nebo nemůže stát, když se bude chovat stejně jako hlavní hrdina v pohádce. Pokud ho čeká nová životní etapa, jako je například nástup do školky, pomocí pohádky se lépe připraví na to, co ho ve školce čeká.

  • Výchovná pohádka usnadňuje komunikaci mezi vámi a vaším dítětem.
  • Výchovné pohádky zároveň promlouvají i k vám, rodičům. Přiblíží vám myšlenkové pochody dětí a pomůžou uvědomit si, proč vaše děti někdy reagují tak, jak reagují.
  • Ve Výchovných pohádkách najdete reálné situace, ne nadpřirozené jevy a pohádkové postavy. Děti se tak s příběhem lépe ztotožní, protože jim bude povědomý a najdou se v něm.
  • Pohádková výchova se zaměřuje na děti ve věku 2-6 let. Tomu je uzpůsobena i délka pohádek. Text jedné pohádky je dlouhý maximálně 3 strany formátu A4, čtení zabere 5-7 minut. To je doba, po kterou takto malé děti vydrží soustředěné a budou pohádku vnímat na 100 %.

Jaký typ výchovy v pohádkách najdete?

Principy, které v pohádkách najdete, vychází z výchovy, ve které vidím smysl. Jde o výchovu, která vyhovuje nám jako rodičům i našim dětem.

V Pohádkové výchově respektujeme názory, přání i nálady našich dětí. Záleží nám na jejich pocitech, protože každý pocit, ať už u dospělého nebo u dítěte, vychází z něčeho zásadního, čemu určitě stojí za to věnovat pozornost.

Citlivě dětem nastavujeme hranice a klademe důraz na to, být jim přirozenou autoritou i vzorem. Bezpodmínečně své děti milujeme a i toto se zásadním způsobem promítá do naší výchovy.

Zároveň jsme ale rodiče, ne roboti. Děláme řadu chyb, ze kterých se učíme. Ukazujeme tak dětem, že chybovat a nevědět vše na 100 % není důvod ke stresu nebo pocitu méněcennosti.

Více o vzniku Pohádkové výchovy si můžete přečíst v článku na blogu.